Zaloguj

 883-919-123

Regulamin sklepu internetowego 3DDOM.

Poniższy regulamin dedykowany jest dla konsumentów oraz przedsiębiorców zawierających umowę kupna lub usługi.

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na nasz temat jako sprzedających, umowy sprzedaży lub usługi z nami zawartej w naszym sklepie internetowym, oraz praw konsumenta. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanego przez nas towaru lub usługi takie jak cena, parametry techniczne znajdują się w opisie danego produktu lub usługi.

Nasz regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://3ddom.pl/

Regulamin jest chroniony prawem autorskim.

§1 Postanowienia ogólne
1.1 Sklep internetowy prezentowany pod adresem https://3ddom.pl/ jest reprezentowany przez działalność gospodarczą „Usługi Projektowe Mariusz Glinka” z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy Mostowej 16A, 06-300 Przasnysz, NIP: 8222334941, REGON: 387782511
Dane do kontaktu
Adres korespondencyjny: 06-300 Przasnysz ul. Mostowa 16A
Adres e-mail: 3ddom.pl@gmail.com
Numer tel.: 883-919-123

1.2 Pojęcia
- Sprzedający oraz Usługodawca: Usługi Projektowe Mariusz Glina z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy Mostowej 16A, 06-300 Przasnysz
- Klient – osoba fizyczna będąca osobą pełnoletnią lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu w sklepie internetowym lub korzystająca z usługi.
- Sklep internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem https://3ddom.pl/ w którym za pośrednictwem Internetu istnieje możliwość zakupu towaru lub usług.
- Produkt – projekt architektoniczno – budowlany w wersji papierowej autorstwa sprzedającego.
- Usługa projektowa – jest to usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji w formie projektu architektoniczno – budowlanego, budowlanego lub wykonawczego.
- Wysyłka projektu – zawarcie miedzy Sprzedającym a Klientem umowy kupna-sprzedaży.
- RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych
- Produkt ze statusem „Projekt Gotowy” – projekt który jest gotowy do zakupu, zawiera w sobie opracowanie architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne sanitarne, oraz instalacyjne elektryczne. Projekt katalogowy jest w formie projektu architektoniczno–budowlanego który należy poddać adaptacji. Termin dostawy jest podany przy każdym projekcie.
- Produkt ze statusem „Projekt Nowość” – projekt który jest koncepcją architektoniczną, sprzedawaną po raz pierwszy. Wymaga on opracowania architektonicznego, konstrukcyjnego sanitarnego oraz elektrycznego. Jest on sprzedawany dla pierwszego klienta jako „Usługa projektowa” podczas której zostaje opracowany projekt architektoniczno budowlany. W celu rozpoczęcia prac nad projektem przez Usługodawcę potrzebna jest wpłata zadatku w wysokości 50% kwoty całkowitej danej usługi projektowej. Termin wykonania usługi polegającej na opracowania dokumentacji jest podany przy każdym projekcie.
- Projekt indywidualny – jest to projekt architektoniczno – budowlany stworzony na indywidualne zamówienie klienta. Projekt jest realizowany w postaci usługi projektowej.

1.3. Złożenie zamówienia przez klienta lub przedsiębiorcę jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem sklepu oraz jego akceptacji.