Zaloguj

 883-919-123

Polityka prywatności

https://3ddom.pl/ 
Traktujemy priorytetowo Twoje bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej strony internetowej dlatego poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plików cookies. 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych
 Mariusz Glinka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8222334941 , nr REGON 387782511, ul. Mostowa 16A, 06-300 Przasnysz.