Zaloguj

 883-919-123

Co zawiera gotowy
projekt domu?

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z 4 branż:

1. Projekt architektoniczny:

- wizualizacja budynku
- opis techniczny
- rzuty kondygnacji użytkowych
- rzut dachu
- przekroje
- cztery elewacje
- zestawianie stolarki drzwiowej
- zestawienie stolarki okiennej

2. Projekt konstrukcyjny:

- opis techniczny oraz obliczenia statyczne
- rzut fundamentów
- rzut ścian kondygnacji użytkowych, część konstrukcyjna
- rzut stropu
- rzut więźby dachowej lub stropodachu
- detale konstrukcyjne

5. Charakterystyka energetyczna:

Dokument przedstawiający projektowaną charakterystykę energetyczną oraz analizę porównawczą dla alternatywnych źródeł ogrzewania.