Zaloguj

 883-919-123

ADAPTACJA PROJEKTU

DOPASOWANIE DO TWOICH POTRZEB

Każdy gotowy projekt domu wymaga zaadaptowania go do działki inwestora zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy. Podczas adaptacji projektu możemy również wprowadzić w nim zmiany w celu jak najlepszego dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Co to jest adaptacja gotowego projektu domu?
Adaptację projektu można podzielić na trzy etapy:

1. Przygotowanie Projektu Zagospodarowania Terenu.
Polega to na przygotowaniu specjalnego dokumentu z częścią graficzną na którym architekt pokazuje usytuowaniu projektu na działce inwestora, biorą pod uwagę strony świata, wymagane odległości od granicy działki z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa budowlanego. Pod uwagę są brane również zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy. Przygotowane są wyliczenia między innymi o powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej itp.

2. Dostosowanie projektu do warunków panujących na działce inwestora.
W ramach adaptacji przeprowadza się dostosowanie fundamentów do gruntów panujących na działce. Bierze się uwagę nośność gruntów oraz strefę przemarzania. Fundamenty są poszerzane lub zmniejszane. Podczas adaptacji dostosowuję się również konstrukcję budynku do stref śniegowych oraz wiatrowych występujących w regionie w którym jest budowany dom.

3. Zmiany w projekcie.
Jeżeli jest taka potrzeba w projekcie można wprowadzić zmiany. Zakres modyfikacji zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji klienta. Najczęstsze zmiany w projektach to modyfikacja otworów okiennych i drzwiowych, przesuwanie ścianek działowych. Zmiany bardziej poważne to powiększenie wymiarów budynku, zmiany konstrukcyjne.


Co przed adaptacją projektu?
Jeżeli jesteś trakcie wyboru projektu wystąp do gminy o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli okaże się że twoja działka nie jest objęta takim planem wystąp o Warunki Zabudowy. We wniosku o Warunkach Zabudowy często będziesz poproszony o podanie danych projektu który chcesz wybudować. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu takiego dokumentu zgłoś się do nas a na pewno Ci pomożemy.

Jakich dokumentów potrzebujesz aby przystąpić do adaptacji projektu?
1. Projekt domu.
2. Miejscowy Projekt Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy.
3. Mapa do celów projektowych twojej działki wykonana przez uprawnionego geodetę.
4. Badania gruntowe wykonane na twojej działce.

Jaka jest cena adaptacji w 3D DOM?
Standardowa adaptacja gotowego projektu domu wykonana przez nas to koszt 2500 zł brutto.

Czy 3D DOM wykonuje adaptacje w całej Polsce?
Tak od 2021 roku zajmujemy się adaptacjami na terenie całego kraju.

Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Jeżeli posiadasz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego możemy dokonać jego szczegółowej analizy. Gdy masz już wybrany projekt domu przeanalizujemy go pod kątem możliwości budowy na Twojej działce. Dostaniesz szczegółowy raport wraz z wstępnym projektem zagospodarowania działki. Natomiast jeżeli nie masz jeszcze wybranego projektu otrzymasz od nas szczegółowe informacje jaki dom możesz na swojej działce wybudować wraz z propozycjami konkretnych projektów. Koszt analizy MPZP to 100 zł brutto.

Jaki jest termin na wykonanie adaptacji.
Standardowo adaptacja trwa do 21 dni. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI